Spis treści

Piękny Jubileusz 70-lecia istnienia XXIII LO obchodziliśmy 7 listopada 2016 r. Na uroczystość przybyli dawni nauczyciele i dyrektorzy – m.in. prof. Anna Jarota i prof. Grażyna Bakunowska oraz były nauczyciel WoS red. Piotr Zaremba, dziennikarz tygodnika „W sieci”, a także panie Kamila Bednarska (rusycystka), Adriana Lewandowska (romanistka) i Grażyna Piotrowska (anglistka). Licznie przybyli absolwenci i rodzice uczniów. Radę Rodziców przy XXIII LO reprezentowała pani Ewa Winiarczyk-Ryba.
Władze Miasta Stołecznego Warszawy reprezentował zastępca burmistrza Dzielnicy Praga – Południe pan Jarosław Karcz, obecni byli przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz NZS „Solidarność”, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół ( m. in. pani dyrektor L LO im. T. Kościuszki Elżbieta Szepietowska – Paluch, nasza absolwentka z pocztem sztandarowym szkoły). Na uroczystość przybył także przedstawiciel Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej pan Edward Tracewski oraz najstarsi absolwenci naszej szkoły, maturzyści z 1953 r. pan Klemens Antoni Wyszkowski i pan Zdzisław Gadomski.
Zaszczycili nas swą obecnością senator Marek Borowski oraz posłowie Andrzej Melak i Krzysztof Łapiński, który jest absolwentem naszej szkoły. Obecna była także pani Elżbieta Wolffgram, prezes Oddziału Powiśle Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz przedstawiciel Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Prasę reprezentowała warszawsko-praska Gazeta „Mieszkaniec”, która napisała o naszym jubileuszu w numerze z 17.11.2016 r.
Jednocześnie pani dyrektor Małgorzata Karpezo obchodziła 30-lecie pracy zawodowej. Pani dyrektor – nauczycielka matematyki, absolwentka LO. im A. Mickiewicza i Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego od początku swojej pracy była związana ze „Skłodowską”. Dyrektor M. Karpezo podkreśliła, że misją szkoły od lat jest kształcenie człowieka twórczego i przygotowanego do życia i pracy z innymi ludźmi. Z rąk przedstawiciela Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych płk. Mirosława Demediuka Pani dyrektor otrzymała Medal „Pro Patria”, który jest przyznawany „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczpospolitej.
Podczas uroczystości pamiątkowe statuetki otrzymali długoletni pracownicy XXIII LO, m. in. była dyrektor i nauczycielka matematyki pani Grażyna Bakunowska , która przepracowała w naszej szkole 35 lat, nauczycielka chemii pani Maryla Rdzanek - 29 lat pracy, czy pani Danuta Spychalska pracownik obsługi z 25-letnim stażem