PLANOWANE KLASY PIERWSZE

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 ulotka XXIII LO 2023 2 1 

CHARAKTERYSTYKA PROFILI

1A/ 1B

Przedmioty rozszerzone historia, wos:

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:

studia na kierunkach: prawo, administracja, administracja urzędnicza, administracja wojskowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, publiczne, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, cyberbezpieczeństwo, dziennikarstwo i nowe media, filologie, historia, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe i inne.

1C/1D

Przedmioty rozszerzone: geografia, wos:

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:

studia na kierunkach: prawo, politologia, dziennikarstwo, ekonomia, europeistyka, etnologia i antropologia kulturowa, logistyka, polityka społeczna, socjologia, stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, turystyka, geografia, zarządzanie i inne.

1E/1F

Przedmioty rozszerzone: geografia, biologia

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:

studia na kierunkach: architektura krajobrazu, inżynieria środowiska, inżynieria ekologiczna, ochrona środowiska, budownictwo, turystyka i rekreacja, geografia, geodezja, geologia i inne.

1G

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:

studia na kierunkach: analityka medyczna, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, hodowla i ochrona zwierząt, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, kosmetologia, kryminologia, ogrodnictwo, ochrona środowiska, psychologia, psychologia zdrowia, rolnictwo, technologia żywności i żywienia człowieka, weterynaria, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne, zootechnika i inne.

studia medyczne: wydział lekarski, medycyna i ratownictwo medyczne, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, rehabilitacja, fizjoterapia i inne.