PLANOWANE KLASY PIERWSZE

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

W roku szkolnym 2023/2024 będzie odbywał się nabór do następujących klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025:

Klasa  Przedmioty rozszerzone  Języki obce 

Przedmioty punktowane
w rekrutacji

 1A obywatelska
  • język angielski
  • wiedza o społeczeństwie
  • geografia lub biznes i zarządzanie (do wyboru)
  • język angielski
  • język niemiecki

język polski
matematyka
geografia
wiedza o społeczeństwie

 1B przyrodnicza
  • język angielski
  • biologia
  • geografia lub chemia (do wyboru)
  • język angielski
  • język niemiecki

język polski
matematyka
geografia
biologia

CHARAKTERYSTYKA PROFILI

1A - OBYWATELSKA
Przedmioty rozszerzone:  język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biznes i zarządzanie
Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy:
studia na kierunkach: prawo, administracja, administracja urzędnicza, administracja wojskowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, publiczne, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, cyberbezpieczeństwo, dziennikarstwo i nowe media, filologie, historia, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe i inne.

1B - PRZYRODNICZA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, geografia lub chemia

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu profilu z rozszerzoną geografią:
studia na kierunkach: architektura krajobrazu, inżynieria środowiska, inżynieria ekologiczna, ochrona środowiska, budownictwo, turystyka i rekreacja,
geografia, geodezja, geologia i inne.
Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu profilu z rozszerzoną chemią:
studia na kierunkach: analityka medyczna, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, hodowla i ochrona zwierząt, inżynieria biomedyczna, inżynieria
chemiczna i procesowa, kosmetologia, kryminologia, ogrodnictwo, ochrona środowiska, psychologia, psychologia zdrowia, rolnictwo, technologia żywności i żywienia człowieka, weterynaria, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne,
zootechnika i inne.
studia medyczne: wydział lekarski, medycyna i ratownictwo medyczne, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, rehabilitacja, fizjoterapia i
inne.