Spis treści


 • Od 1975 roku do naszego liceum uczęszczało rokrocznie ok. 600 uczniów, którzy uczyli się w 18, 19 lub 20 oddziałach o różnych profilach. W każdej klasie młodzież miała zawsze dwa języki obce, w tym jeden najczęściej w zakresie rozszerzonym.

  Wielu absolwentów naszej szkoły osiągnęło wysokie stanowiska w różnych dziedzinach życia publicznego. Są wśród nich pracownicy wyższych uczelni i instytutów, wybitni lekarze, prawnicy, inżynierowie, nauczyciele i aktorzy.
  Nie sposób wymienić tu wszystkich, ale dla przykładu :
  Stefan Rolewicz – zwycięzca I Olimpiady Matematycznej, profesor w Instytucie Matematycznym PAN,
  Marcin Prejzner - znany humanista, profesor wyższej uczelni,
  Wojciech Słomski - prof. dr hab. nauk filozoficznych, nauk teologicznych
  Specjalności: filozofia i antropologia kultury, historia filozofii, teologia historyczna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, etyka, logika, pedagogika
  Grażyna Barszczewska - aktorka scen teatrów warszawskich,
  Wacław Wawrzyniak - wieloletni dyrektor warszawskich liceów.
  Jakub Wesołowski – polski aktor filmowy, prezenter telewizyjny i dziennikarz. Telewidzowie kojarzą go z serialu TVN „Na Wspólnej” jako Igora Nowaka, syna Ewy i Leszka. Wystąpił między innymi w następujących filmach: „Wojna i miłość” jako Bronek Jabłoński, w „Kochaj i tańcz” jako Platon oraz w „ Czas honoru” jako Michał Konarski.
  Mariusz Kowalski – światowej sławy muzyk, wiolonczelista.
  Absolwent Akademii Muzycznej w Szwecji. Na zaproszenie Królowej Angielskiej studiował w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie.
  XXIII LO ukończył w roku 1989.
  Wśród naszych absolwentów są nauczyciele, którzy swoje życie zawodowe również związali z XXIII LO. Są to na przykład: Jacek Jakubicz – w latach 1987 – 1991 nauczyciel fizyki, a następnie w latach 1991 – 1996 dyrektor naszego liceum oraz uczący obecnie nasi nauczyciele: historii – Ewa Orłowska i języka angielskiego –Magdalena Sikora.

  Historię XXIII LO tworzyli od początku istnienia szkoły jej kolejni dyrektorzy i wicedyrektorzy:

  DYREKTORZY XXII LO
 • Franciszek Sparrow - 1946-1957
 • Aleksander Ratyński -1957-1962
 • Zbigniew Żarnowiecki - 1962-1966
 • Zdzisława Brzywczy -1966-1970
 • Maria Kalicińska - 1970-1977
 • Anna Jarota - 1977-1991
 • Jacek Jakubicz - 1991-1996
 • Grażyna Bakunowska - od 1996-2013
 • Małgorzata Karpezo 2013 - 2018
 • Edyta Całkowska 2018 - do chwili obecnej.

 WICEDYREKTORZY XXIII LO

 • 1955 – 1962 – Halina Zagrajek – Suchecka
 • 1957 – 1960 – Stanisław Niewiadomski
 • 1960 – 1962 – Zbigniew Żarnowiecki
 • 1962 – 1964 – Anna Skrońska
 • 1963 – 1966 – Barbara Markowiak
 • 1964 – 1965 – Alina Mirkiewicz
 • 1965 – 1966 – Barbara Florczak
 • 1966 – 1972 – Jolanta Popiel
 • 1972 – 1977 – Helena Mickiewicz
 • 1977 – 1979 – Teresa Ludwig
 • 1979 – 1984 – Bogusław Szablewski
 • 1984 – 1989 – Jadwiga Marek
 • 1986 – 1989 – Kamila Bednarska
 • 1989 – 1992 – Grażyna Bakunowska
 • 1992 – 2011 – Elżbieta Kasprzycka
 • 2011 – 2012 – Małgorzata Karpezo
 • 2018 – 2022 – Grażyna Kolczyńska
 • 2022 – do chwili obecnej – Agnieszka Dobrowolska

Wzorem postępowania dla uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego jest jego patronka. Przypominają o Niej na co dzień: popiersie Marii Skłodowskiej – Curie, ustawione w Szkole na honorowym miejscu oraz logo, umieszczone na dokumentach szkolnych, koszulkach sportowych i pamiątkowych kubkach wręczanych absolwentom.

 • Podczas święta szkoły klasy pierwsze rywalizują w konkursie Wiedzy o Życiu Marii Skłodowskiej – Curie oraz prezentują w formie programów artystycznych swoje zespoły klasowe. Przez wiele lat uczniowie klas pierwszych wyjeżdżali w drugiej połowie września i na początku października na tzw. klasowe wyjazdy integracyjne, między innymi – do Leska, Wadowic czy Zbiczna koło Brodnicy.

  Nieodmiennie, na sto dni przed Maturą, młodzież ostatnich klas XXIII LO bawi się hucznie na Balu Studniówkowym. Tradycyjnie rozpoczyna się on polonezem i życzeniami pomyślnie zdanych egzaminów dojrzałości. Zabawie towarzyszy program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okoliczność. Wiosną maturzyści wyjeżdżają z wychowawcami i nauczycielami religii na wycieczkę – pielgrzymkę do Częstochowy.
  Cenną tradycją XXIII LO jest pielęgnowanie patriotycznej postawy młodzieży, nie tylko poprzez organizowanie szkolnych akademii, ale przede wszystkim poprzez uczestniczenie w pozaszkolnych uroczystościach związanych z obchodami ważnych wydarzeń historycznych.
  Swoje osiągnięcia uczniowie XXIII LO prezentują w uaktualnianym co roku informatorze.
  Od 1985 roku współpracujemy z Towarzystwem Polska – Turcja.
  28 października tegoż roku Towarzystwo przyjęło opiekę patronacką nad Liceum, zaś w 1988 roku powołano Szkolne Koło Polska – Turcja.