Spis treści


Od 1975 roku do naszego liceum uczęszczało rokrocznie ok. 600 uczniów, którzy uczyli się w 18, 19 lub 20 oddziałach o różnych profilach. W każdej klasie młodzież miała zawsze dwa języki obce, w tym jeden najczęściej w zakresie rozszerzonym.

Wielu absolwentów naszej szkoły osiągnęło wysokie stanowiska w różnych dziedzinach życia publicznego. Są wśród nich pracownicy wyższych uczelni i instytutów, wybitni lekarze, prawnicy, inżynierowie, nauczyciele i aktorzy.
Nie sposób wymienić tu wszystkich, ale dla przykładu :
Stefan Rolewicz – zwycięzca I Olimpiady Matematycznej, profesor w Instytucie Matematycznym PAN,
Marcin Prejzner - znany humanista, profesor wyższej uczelni,
Wojciech Słomski - prof. dr hab. nauk filozoficznych, nauk teologicznych
Specjalności: filozofia i antropologia kultury, historia filozofii, teologia historyczna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, etyka, logika, pedagogika
Grażyna Barszczewska - aktorka scen teatrów warszawskich,
Wacław Wawrzyniak - wieloletni dyrektor warszawskich liceów.
Jakub Wesołowski – polski aktor filmowy, prezenter telewizyjny i dziennikarz. Telewidzowie kojarzą go z serialu TVN „Na Wspólnej” jako Igora Nowaka, syna Ewy i Leszka. Wystąpił między innymi w następujących filmach: „Wojna i miłość” jako Bronek Jabłoński, w „Kochaj i tańcz” jako Platon oraz w „ Czas honoru” jako Michał Konarski.
Mariusz Kowalski – światowej sławy muzyk, wiolonczelista.
Absolwent Akademii Muzycznej w Szwecji. Na zaproszenie Królowej Angielskiej studiował w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie.
XXIII LO ukończył w roku 1989.
Wśród naszych absolwentów są nauczyciele, którzy swoje życie zawodowe również związali z XXIII LO. Są to na przykład: Jacek Jakubicz – w latach 1987 – 1991 nauczyciel fizyki, a następnie w latach 1991 – 1996 dyrektor naszego liceum oraz uczący obecnie nasi nauczyciele: historii – Ewa Orłowska i języka angielskiego –Magdalena Sikora.

Historię XXIII LO tworzyli od początku istnienia szkoły jej kolejni dyrektorzy i wicedyrektorzy:

DYREKTORZY XXII LO

Franciszek Sparrow - 1946-1957
Aleksander Ratyński -1957-1962
Zbigniew Żarnowiecki - 1962-1966
Zdzisława Brzywczy -1966-1970
Maria Kalicińska - 1970-1977
Anna Jarota - 1977-1991
Jacek Jakubicz - 1991-1996
Grażyna Bakunowska - od 1996 do chwili obecnej