Spis treści


7 listopada 2006 roku nasze liceum obchodziło uroczysty jubileusz 60-lecia istnienia LO. Miało wtedy miejsce przekazanie i poświęcenie nowego sztandaru. Na uroczystość przybyły władze oświatowe i gminne, dyrektorzy warszawskich liceów, emerytowani nauczyciele i absolwenci. Z okazji jubileuszu został przygotowany pamiątkowy folder, okolicznościowa gazetka SQAD oraz część artystyczna w wykonaniu naszych uczniów.

16 czerwca 2007 roku odbył się Zjazd Absolwentów. Przybyło liczne grono gości z różnych roczników. Spotkanie poprzedziła msza święta w Kościele przy Korkowej w intencji absolwentów, nauczycieli i pracowników liceum. Na zakończenie spotkania absolwentów i nauczycieli – nasza absolwentka Anna Urbanowska – aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni zaśpiewała piosenkę do słów Agnieszki Osieckiej. Uczestnicy zjazdu otrzymali pamiątkowe tarcze, folder o szkole, specjalne identyfikatory oraz jubileuszowe wydanie gazetki szkolnej. Na licznie przybyłych gości czekał smaczny poczęstunek i sale lekcyjne, przygotowane na spotkania towarzyskie poszczególnych roczników. Z okazji jubileuszu przygotowano wystawę kronik i zdjęć.
7 listopada 20011 od godziny 11.00 - szkoła uroczyście obchodziła Jubileusz 65 – lecia istnienia liceum, połączony z Dniem Patrona. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: byli nauczyciele, pracownicy, uczniowie, przedstawiciele Rady Rodziców, sympatycy szkoły, dyrektorzy warszawskich szkół i oczywiście cała społeczność XXIII LO.
Wszystkich zebranych ciepło przywitała mgr Grażyna Bakunowska - wieloletni dyrektor XXIII LO. Po przemówieniach zaproszonych gości, polonistka mgr Grażyna Kolczyńska przedstawiła zebranym bardzo ciekawą prezentacją multimedialną, połączoną z przypomnieniem najważniejszych wydarzeń z historii Szkoły. Później nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu o życiu i działalności M. Skłodowskiej – Curie w języku angielskim. Teatr szkolny pod opieką aktorki – Magdaleny Majsterkiewicz przygotował interesujący spektakl o życiu Patronki – Marii Skłodowskiej – Curie. Część artystyczną zakończyły występy absolwentów – Anny Urbanowskiej – aktorki Teatru Muzycznego w Gdyni i Pawła Izdebskiego – laureata kilku konkursów wokalnych i uczestnika programu: Bitwa na Głosy. Ostatnim ważnym wydarzeniem obchodów 65 – lecia LO było otwarcie Sali poświęconej Marii Skłodowskiej – Curie.
Po części oficjalnej goście - zarówno byli nauczyciele jak i absolwenci,
spotkali się przy kawie i mieli okazję ciepło wspominać lata spędzone w naszej szkole.

Rozwijaniu zainteresowań naukowych służy zaangażowanie młodzieży w projekty edukacyjne w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

W XXIII LO dzieje się dużo, bardzo wiele i coraz więcej... Za rok ma stanąć Hala Sportowa. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod ten gmach miała miejsce 29 maja 2012 r. Udział wzięli poseł RP Marcin Kierwiński, radni m.st. Warszawy Dorota Lutomirska, Paweł Lech i Piotr Szyszko, radni Pragi - Południe Ryszard Kalkhoff, Karol Kowalczyk i Bożena Manarczyk oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Praga-Południe Burmistrz Tomasz Kucharski i zastępcy Adam Grzegrzółka, Jarosław Karcz i Robert Kempa. Obecni byli też przedstawiciele projektanta sali i wykonawcy robót budowlanych.