pasek kolor

 

 W I semestrze tego roku szkolnego realizujemy drugą część VII edycji  projektu "Szkoła równych szans". W jego ramach odbywają się zajęcia z matematyki, języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i biologii. Od października będą się również odbywać zajęcia z chemii i geografii. We wtorek 19.09.  uczniowie klas drugich uczestniczyli w wykładzie 'Zawody przyszłości' prowadzonym przez p. Michała Klepkę. W październiku klasa II a wyjeżdża na obóz językowy Euroweek a klasa II c na wycieczkę do Rogowa, gdzie znajduje się  Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej SGGW.

 


W projekcie "Szkoła równych szans" od marca do czerwca wzięło udział 127 uczniów z klas I, II i III. Łącznie odbyło się 156 godzin zajęć: zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, zajęcia rozwijające z matematyki, angielskiego, biologii i geografii, zajęcia - eksperymenty przyrodnicze, wykład na temat wyboru zawodu oraz gra business play (symulacja prowadzenia firmy).  Uczniowie klas drugich wyjechali również na euroweek (pięciodniowy wyjazd, w czasie którego uczyli się języka angielskiego) oraz w ramach zajęć przyrodniczych do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie. Od września odbywać się będą kolejne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i pomagające im w opanowaniu programu realizowanego na lekcjach języków obcych, biologii, geografii, matematyki i podstaw przedsiębiorczości.

 


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Miastem Stołecznym Warszawa - dzielnicą Praga-Południe oraz XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie realizują projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich "SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - VII EDYCJA".

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów dziewięciu szkół województwa mazowieckiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 641531,00 zł.

Projekt jest realizowany od 1.02.2017 r. do 31.01.2018 r.