Wymiana Polsko - Niemiecka

Jesienią 2004 nawiązaliśmy kontakt z niemiecką szkołą Albert Schweitzer Gymnasium z Laichingen koło Ulm, w Badenii-Wirttenbergii. Naszym celem było zorganizowanie wymiany uczniowskiej między szkołami. W styczniu 2005 do naszej szkoły przybyła sześcioosobowa delegacja z Albert Schweitzer Gymnasium, w skład której wchodziło: dwóch nauczycieli, dwoje rodziców i dwóch uczniów. W czasie kilkudniowej wizyty goście poznali Warszawę, naszą szkołę oraz podpisali umowę o wieloletniej współpracy i wymianie młodzieży.

W maju 2005 gościliśmy w naszej szkole dwudziestoosobową grupę uczniów z Albert Schweitzer Gymnasium wraz z opiekunami. Byli to uczniowie klas maturalnych, którzy przyjechali do Warszawy w ramach podróży studyjnej.Głównym punktem wizyty w naszej szkole był udział młodzieży niemieckiej w zajęciach szkolnych. Podsumowaniem wizyty było spotkanie z polskimi uczniami , podczas którego dyskutowano na temat róznic i podobieństw polskiego i niemieckiego systemu szkolnictwa.

W roku szkolnym 2008/2009 XXIII LO nawiązało współpracę z artystyczną szkołą w Niemczech. Uczniowie mieli okazję poznać wiele pięknych miejsc w Niemczech oraz wykonać wiele projektów na temat niemieckich i polskich atrakcji turystycznych.
W październiku 2008 roku przybyła do Polski grupa niemieckich uczniów wraz z nauczycielami.. Uczniowie zostali zakwaterowani w polskich rodzinach i razem ze swoimi polskimi kolegami uczestniczyli w projekcie, a w wolnych chwilach zwiedzali Warszawę.

  

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2007/2008

Rok szkolny 2006/2007

Rok szkolny 2005/2006