Konto Rady Rodziców
PKO BP O/12 WARSZAWA
NR 85 1020 1127 0000 1102 0414 5660
 
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024: 
  • przewodnicząca  - Pani Marta Kopczyńska
  • zastępca - Pan Joanna Ryńska
  • protokolant - Pani Monika Ponichtera