Konto Rady Rodziców
PKO BP IV O/Warszawa
18 1020 1042 0000 8902 0009 6818
 
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024: 
  • przewodnicząca  - Pani Marta Kopczyńska
  • zastępca - Pan Joanna Ryńska
  • protokolant - Pani Monika Ponichtera