Szanowni  Państwo,

W związku z zakończeniem  kadencji obecnej Rady Rodziców działającej  przy XXII  Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie , Prezydium Rady Rodziców dziękuje za dotychczasową współpracę z Dyrektorem Szkoły Panią Edytą Całkowską,  Radą Pedagogiczną oraz Uczniami, życząc jednocześnie  całej społeczności szkolnej satysfakcji z realizacji wspólnych celów edukacyjnych i wychowawczych.

                                                           Warszawa, maj 2019 r. 
                                                           W imieniu Prezydium Rady Rodziców 
                                                          Przewodnicząca Agnieszka Karczewska –Gzik

 

 
 
 

 

 

 

Szanowni Rodzice, 

W imieniu Rady Rodziców działającej przy XXIII Liceum Ogólnokształcącym zapraszam w dniu 19 września 2018 r. na pierwsze organizacyjne spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców w poszczególnych klasach, które odbędzie się w sali nr 11.

Przewidywany porządek spotkania:
1. sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
2. Wybór Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019
3. Prezentacja Statutu i Regulaminu Rady Rodziców 
4. Przedstawienie harmonogramu spotkań Rady Rodziców 
5. Sprawy różne

z poważaniem 
Przewodnicząca Rady Rodziców 
Agnieszka Karczewska-Gzik

Szanowni Rodzice,
w dniu 19 września 2018 r.o godzinie 18.45 w sali nr 11 odbędzie się 
spotkanie Komitetu Studniówkowego (po 3 osoby z klasy), na które zapraszamy również Panią Dyrektor oraz Wychowawców kl. III z wybranymi uczniami. 

Przewidywany porządek spotkania:
1. Wybór oferty studniówkowej spośród przedstawionych przez uczestników spotaknia  
2. Opracowanie planu działań związanych z przedsięwzięciem
3. Sprawy różne

z poważaniem 
Przewodnicząca Rady Rodziców 
Agnieszka Karczewska -Gzik

 

 

Szanowni Rodzice,

 1. Informujemy, że w trakcie posiedzenia Rady Rodziców w dniu 14.06.2018 r :
 • dokonano wyboru uzupełniającego do Rady Rodziców. Nowym sekretarzem RR została Pani Małgorzata Kaczmarek. Jednocześnie składamy podziękowania Pani sekretarz pełniącej funkcję do czerwca 2018 r.
 • dokonano wyboru oferty ubezpieczeniowej dla uczniów na rok szkolny 2018/2019. Firma COMPENSA – składka roczna indywidualna – 44 zł
 • podjęto decyzję o zakupie kwiatów dla dyrektora i pozostałych pracowników szkoły na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Dodatkowo RR przyznała dla 3 najlepszych uczniów podwójne bilety do kina. Rada Rodziców na prośbę uczniów przygotowała prezenty ( słodycze) dla nauczycieli, którzy w szczególny sposób wspierali uczniów w roku szkolnym.
 1. W dniu 22 czerwca, w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018 uczniowie, nauczyciele oraz Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodnicząca RR - Agnieszka Karczewska -Gzik , v-ce Przewodnicząca RR Agnieszka Kowalczyk oraz Sekretarz RR Małgorzata Kaczmarek podziękowali Pani Dyrektor Małgorzacie Karpezo za pięcioletnie kierowanie XXIII Liceum Ogólnokształcącym podkreślając wpływ wszystkich działań Pani Dyrektor na rozwój uczniów i jakość placówki.   Do podziękowań dołączono kosz kwiatów wraz życzeniami dalszych sukcesów w dalszej pracy pedagogicznej.

 1. 3 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/2019 – zapraszamy serdecznie Rodziców do współpracy w celu wspierania naszych dzieci i placówki do której uczęszczają. Harmonogram spotkań z przedstawicielami Rady Rodziców w roku 2017/2018 r. zostanie przedstawiony we wrześniu.

W imieniu Rady Rodziców życzę Pani Dyrektor, Radzie Pedagogicznej, Uczniom i Ich Rodzicom zadowolenia z sukcesów edukacyjnych osiąganych poprzez wspólne, zaplanowane działanie

Przewodnicząca Prezydium RR

Agnieszka Karczewska -Gzik

 

1. Informacja o kompetencjach i składzie Rady Rodziców

2. Uchwała na temat budżetu

3. Uchwała dotycząca Regulaminu Rady Rodziców

4. Regulamin Rady Rodziców

 

Szanowni Rodzice,

W imieniu Prezydium Rady Rodziców, działającej przy XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przekazuję informacje z przebiegu Zebrania Rady Rodziców w dniu 20 lutego 2018 r.

 1. W trakcie spotkania przeprowadzono głosowanie w sprawie kandydatur do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora XX III Liceum Ogólnokształcącym im. Skłodowskiej-Curie w Warszawie zaplanowane na dzień 19 marca 2018 r.

       W drodze głosowania została wybrana:

Pani Agnieszka Karczewska – Gzik, Przewodnicząca   Prezydium RR

oraz Pani Agnieszka Kowalczyk, V-ce Przewodnicząca RR.

W/w sprawie podjęto stosowną Uchwałę.

 1. W trakcie spotkania podjęto również decyzję o:
 • sfinansowaniu przez RR zakupu 6 bluz dla przedstawicieli samorządu szkolnego Liceum
 • dofinansowaniu trojga uczniów do studniówki
 1. Obecni wyrazili również potrzebę zatrudnienia księgowej RR i wyrazili gotowość zgłaszania kandydatur.
 2. W trakcie zebrania omówiono ewentualne propozycje warsztatów dla rodziców przeprowadzane przez rodziców funkcjonujących zawodowo w określonych obszarach np. pomocy psychologiczno –pedagogicznej
 3. Poruszone kwestie w pkt 3 i 4 zostaną przedyskutowane na kolejnym spotkaniu RR

                                             Agnieszka Karczewska – Gzik

                           Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców

 

 

Szanowni Rodzice,

W imieniu Prezydium Rady Rodziców informuję, że w dniu 19 marca 2018 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora XX III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

W pracach komisji konkursowej uczestniczyli przedstawiciele RR - Pani Agnieszka Karczewska – Gzik oraz Pani Agnieszka Kowalczyk.

Jednocześnie, w imieniu Uczniów oraz Ich Rodziców, składam serdeczne Gratulacje Pani Edycie Całkowskiej, która w drodze konkursu została wyłoniona na Dyrektora Liceum i będzie pełniła swą funkcję od września 2018 r.

                                          

                                       Agnieszka Karczewska – Gzik

                           Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców

PKO BP IV O/Warszawa
18 1020 1042 0000 8902 0009 6818