Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

linia4

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez Dyrektora szkoły, zaopiniowana pozytywnie przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski:

  • 31 października 2022 r.
  • 02 maja 2023 r.
  • 09 czerwca 2023 r.
  • 4, 5, 8, 9 maja 2023 r.

linia4

I półrocze: 01 września 2022 r. - 14 stycznia 2023 r. 

II półrocze: 15 stycznia 2023 r. - 23 czerwca 2023 r.

linia4

Kalendarium

 

01 września 2022 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

14 października 2022 r.

Dzień Edukacji Narodowej

01  listopada 2022 r. 

Wszystkich Świętych                               

11 listopada 2022 r.

Święto Niepodległości

23 grudnia 2022 – 1 stycznia  2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

06 stycznia 2023 r.

Święto Trzech Króli

14 stycznia 2023 r.

koniec I półrocza (wystawianie ocen)

13.02 -26.02.2023 r.

Ferie zimowe

06.04 – 11.04.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21 kwietnia 2023 r.

Wystawianie ocen rocznych uczniom klas maturalnych

28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

01 maja 2023 r.

Święto Pracy

03 maja 2023r.

Święto Konstytucji 3 Maja

04 maja  -  23 maja 2023 r. 

Egzamin maturalny

08 czerwca 2023 r. 

Boże Ciało                                           

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca –  31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie