Boisko szkolne udostępniane jest dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 20.00 

Dostęp do boiska po uprzednim zgłoszeniu u dozorcy (główne wejście do szkoły).

boisko