Spis treści


Okres okupacji – mimo zbrodniczych akcji Niemiec faszystowskich mających na celu przede wszystkim wyniszczenie polskiej inteligencji, nie zahamował konspiracyjnej pracy pedagogicznej tej szkoły.
W latach 1931-1939 wydano 163 świadectwa dojrzałości, w latach okupacji 1939-1944 - 152 matury, zaś w ciągu całego okresu istnienia XII L.O. w latach 1931-1963 wydano 1396 matur.
Wśród wielu profesorów zasłużonych dla XII LO, którzy w trudnym okresie okupacji w sposób bohaterski, mądry i ofiarny organizowali nauczanie to: dyr. Janina Zanowa, prof. Halina Dybczyńska -Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski , wieloletnia wicedyrektor XII LO dr J. Daabowa, prof. Irena Czyżewiczowa, prof. Stefania Różańska oraz nauczycielka fizyki prof. Irena Ramowa zmarła tragicznie w czasie okupacji.
Po wojnie szkoła ta istniała przy ulicy Obrońców 31 na Saskiej Kępie.
W roku 1963 idea koedukacji zadecydowała, że żeńskie XII L.O. im Marii Skłodowskiej -Curie i męskie L.O. im Adama Mickiewicza połączono, ofiarowując im nowoczesny i piękny budynek przy ulicy Saskiej 54. W ten sposób powstało w miejsce dwóch szkół – IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.
W latach 1973/74 oraz 1974/75 liceum aktywnie uczestniczy obchodach XXX-lecia powstania PRL.W lutym 1975r. ramach „Panoramy XXX-lecia PRL” czterdziestoosobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami udała się Szczecina, a w tym samym czasie Liceum nasze gościło uczniów z I L.O. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
W roku szkolnym 1974/75 kształci się 583 uczniów w 18 oddziałach o profilach: humanistycznym, biologiczno-chemicznym i matematyczno-fizycznym.
Grono pedagogiczne liczy wówczas 36 nauczycieli pełnozatrudnionych, 8 dochodzących, 4 pracowników służby zdrowia oraz 10 pracowników administracyjno-technicznych.
Wśród tego zespołu szczególnie związani ze szkołą to:
mgr Helena Mickiewicz – zastępca dyrektora, organizatorka pracowni fizycznej pracująca od 1954 roku,
mgr Krystyna Szczepankowska-Kalinowska – nauczycielka języka polskiego, organizatorka i opiekunka pracowni polonistycznej,
mgr Urszula Koprowicz – nauczycielka historii, opiekun pracowni historycznej i Samorządu Szkolnego, wieloletnia organizatorka życia kulturalnego szkoły (kina, teatry) pracująca od roku 1959,
mgr Jolanta Popielowa – wizytator, metodyk języka polskiego,
mgr Teresa Ludwig – nauczycielka WF, pracująca od 01.09.1961r.,
mgr Stanisław Słowikowski – nauczyciel matematyki, organizator i opiekun pracowni matematycznej, wieloletni prezes Ogniska ZNP od 01.09.1960 r.
(Warto w tym miejscu dodać, że mgr Stanisław Słowikowski opublikował 1977r. „Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa dla szkół średnich”. Książka ta doczekała się wielu wydań, będąc jeszcze do niedawna powszechnie używanym zbiorem w ostatnich klasach liceum ogólnokształcącego i technikum.)
W XXIII Liceum Ogólnokształcącym wydano do 1974 roku 1361 matur oraz 37 świadectw ukończenia szkoły średniej, w tym od roku 1947 do 1956 – 355 matur, a od 1956 do 1974 wydano 1006 matur i 37 świadectw dojrzałości.

(Historię szkoły do 1975 roku opracowali na podstawie kroniki i dostępnych materiałów mgr Krystyna Szczepankowska-Kalinowska, mgr Stanisław Słowikowski.)