Spis treści


Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych nauczycieli oraz absolwentów i uczniów, gdyż łączą oni pracę zawodową i naukę z aktywnością społeczną oraz rozwijają swoje zdolności i umiejętności.
Tak oto wkroczyliśmy w kolejny etap istnienia XXIII LO im. Marii Skłodowskiej – Curie.
Nowy rok szkolny 2018/19 przyniósł zmianę na funkcji dyrektora szkoły. Nową dyrektor XXIII LO została pani prof. Edyta Całkowska, długoletnia nauczycielka języka niemieckiego i podstaw przedsiębiorczości. Pani dyrektor jest absolwentką II LO im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie oraz Wydziału Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.


Opracowała mgr Małgorzata Owczarek