Spis treści

Historia - ciąg dalszy 

Nasza szkoła 6 listopada 2013 roku otrzymała odznakę honorową Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego za działalność społeczną dla stolicy z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Natomiast w roku 2017 otrzymaliśmy Medal „Pro Memoria”, nadany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a przyznawany za kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży.
18 grudnia 2015 uczestnicy projektu „Nauka bez granic – Śladami anglosaskiej kultury, czyli William Shakespeare i The Beatles inspiracją do nauki języka angielskiego”, realizowanego w ramach X edycji programu WIE, przedstawili w XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, według autorskiego scenariusza nauczycielki języka angielskiego - pani Lucyny Wawro-Jastrzębskiej, spektakl „Romeo and Juliet” w oprawie muzycznej The Beatles. Szkoła została zaproszona do udziału w przeglądzie teatralnym w Centrum Promocji Kultury Warszawa – Praga Południe organizowanym z okazji Światowego Roku Williama Szekspira. Przedstawienie odbyło się 8 grudnia 2016 roku.
W 2013 roku została ukończona i udostępniona nowoczesna hala sportowa przy szkole, która umożliwia nie tylko prowadzenie zajęć sportowych, ale także rozgrywanie meczów i organizowanie różnych imprez.
Największe osiągnięcia sportowe ostatnich lat
• 2013r. - I miejsce w turnieju Trio Basket Koźmiński dziewcząt
• Rok szk. 2013/2014 - I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy i II miejsce w Mistrzostwach Warszawy w biegach przełajowych - Anita Jarzyńska
• Rok szk. 2013/2014 - III miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w piłce ręcznej chłopców
• Rok szk. 2015/2016 - II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w piłce koszykowej dziewcząt

Od lutego 2017 do stycznia 2018r. braliśmy udział w projekcie „Szkoła Równych Szans” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Uczniowie w ramach projektu brali udział w bezpłatnych zajęciach przygotowujących do matury z języków obcych i przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. A także w 2 wycieczkach edukacyjnych do Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej SGGW w Rogowie, w 3 wyjazdach na pięciodniowe edukacyjne warsztaty językowe „Euro Week” w okolice Bystrzycy Kłodzkiej , w 2 wykładach ,,Zawody przyszłości’’, w warsztatach z wykorzystaniem symulacji działalności gospodarczej Business Play oraz w jednodniowych warsztatach językowych w British Counsil.

W maju 2018r. zmarła zasłużona nauczycielka języka polskiego oraz dyrektor naszego Liceum w latach 1966 – 1970 Pani Zdzisława Brzywczy, zaś we wrześniu 2018r. nauczyciel matematyki i dyrektor naszej szkoły w latach 1962 -1966 Pan Zbigniew Żarnowiecki