Spis treści
WICEDYREKTORZY XXIII LO


1955 – 1962 – Halina Zagrajek – Suchecka
1957 – 1960 – Stanisław Niewiadomski
1960 – 1962 – Zbigniew Żarnowiecki
1962 – 1964 – Anna Skrońska
1963 – 1966 – Barbara Markowiak
1964 – 1965 – Alina Mirkiewicz
1965 – 1966 – Barbara Florczak
1966 – 1972 – Jolanta Popiel
1972 – 1977 – Helena Mickiewicz
1977 – 1979 – Teresa Ludwig
1979 – 1984 – Bogusław Szablewski
1984 – 1989 – Jadwiga Marek
1986 – 1989 - Kamila Bednarska
1989 – 1992 – Grażyna Bakunowska
1992 – 2011 - Elżbieta Kasprzycka
20011 - 2012 - Małgorzata Karpezo

Wzorem postępowania dla uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego jest jego patronka. Przypominają o Niej na co dzień: popiersie Marii Skłodowskiej – Curie, ustawione w Szkole na honorowym miejscu oraz logo, umieszczone na dokumentach szkolnych, koszulkach sportowych i pamiątkowych kubkach wręczanych absolwentom.
Podczas święta szkoły klasy pierwsze rywalizują w konkursie Wiedzy o Życiu Marii Skłodowskiej – Curie oraz prezentują w formie programów artystycznych swoje zespoły klasowe. Przez wiele lat uczniowie klas pierwszych wyjeżdżali w drugiej połowie września i na początku października na tzw. klasowe wyjazdy integracyjne, między innymi – do Leska, Wadowic czy Zbiczna koło Brodnicy.

Nieodmiennie, na sto dni przed Maturą, młodzież ostatnich klas XXIII LO bawi się hucznie na Balu Studniówkowym. Tradycyjnie rozpoczyna się on polonezem i życzeniami pomyślnie zdanych egzaminów dojrzałości. Zabawie towarzyszy program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okoliczność. Wiosną maturzyści wyjeżdżają z wychowawcami i nauczycielami religii na wycieczkę – pielgrzymkę do Częstochowy.
Cenną tradycją XXIII LO jest pielęgnowanie patriotycznej postawy młodzieży, nie tylko poprzez organizowanie szkolnych akademii, ale przede wszystkim poprzez uczestniczenie w pozaszkolnych uroczystościach związanych z obchodami ważnych wydarzeń historycznych.
Swoje osiągnięcia uczniowie XXIII LO prezentują w uaktualnianym co roku informatorze.
Od 1985 roku współpracujemy z Towarzystwem Polska – Turcja.
28 października tegoż roku Towarzystwo przyjęło opiekę patronacką nad Liceum, zaś w 1988 roku powołano Szkolne Koło Polska – Turcja.