Spis treści


Szkoła gościła kilkakrotnie Ambasadora Turcji, m.in. w 1999 roku – pana Balhana wraz z Sekretarzem oraz w 2005 roku pana Tezana wraz z Sekretarzem Ambasady Turcji i Prezesem Towarzystwa Polska – Turcja. W 2008 roku w ramach współpracy z Ambasadą Turcji w Warszawie odbyło się w gmachu LO „Spotkanie ze współczesną poezją turecką.”
Wielokrotnie organizowano konkursy, które były dla młodzieży okazją do lepszego poznania tego egzotycznego kraju. W 2006 roku pierwsze miejsce w konkursie zdobyła uczennica klasy drugiej – Sylwia Kąkol.
W 1996 roku nawiązaliśmy także współpracę z Ambasadą Egiptu. Owocem tej współpracy były trzykrotne wyjazdy naszej młodzieży wraz z nauczycielami do tego pięknego kraju (dzięki gościnności egipskiej firmy Contractos i jej prezesa p. Osmana).
W 1997 roku zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Egiptu. Odbył się także Konkurs Wiedzy o Egipcie. Zwyciężyła uczennica - Joanna Jaroszewska i w nagrodę wyjechała na wycieczkę do tego kraju. W 2002 również w podobnym konkursie zwyciężyła Anna Przedworska i także odwiedziła w nagrodę Egipt.

W ramach współpracy szkół Izraela z polskimi szkołami ponadgimnazjalnymi odbyły się kilkakrotnie spotkania naszej młodzieży z młodymi ludźmi z Izraela, m.in. w 1997 r. i 2003 r. Spotkania te były okazją do wzajemnego poznania kultur obu krajów a także do porozmawiania w języku angielskim z rówieśnikami z Izraela.
30 kwietnia 2003 roku nasze liceum odwiedziła grupa młodzieży żydowskiej z Montrealu. Wspólnie wzięliśmy udział a Marszu Żywych w Oświęcimiu oraz w obchodach 60 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim.
Jesienią 2004 roku nawiązaliśmy współpracę z niemiecką szkołą im. A. Schweitzera z Laichingen w Badenii – Wirttenbergii, a w styczniu 2005 podpisaliśmy umowę o wieloletniej wymianie młodzieży.
We wrześniu i październiku 2005 roku miała miejsce pierwsza wymiana uczniowska, w której wzięło udział ok. 40 uczniów. W czasie wyjazdów uczniowie poznawali ważne i ciekawe miejsca, brali udział w zajęciach lekcyjnych, pracowali wspólnie nad projektami.
Wymiana jest organizowana rokrocznie - do dnia dzisiejszego pod opieką Pani Edyty Całkowskiej – nauczyciela dyplomowanego języka niemieckiego.

W roku szkolnym 2006/2007 miała miejsce wymiana uczniów ze szkołą w Jihlava – Helenin w Czechach. Podczas pobytu uczniów czeskich w Polsce i naszych uczniów w Czechach językiem obowiązkowym był język angielski.
Posiadamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: informatyczne, matematyczne, biologiczne, polonistyczne, historyczną, chemiczną, fizyczną, geograficzną i pracownie językowe. W szkole działa biblioteka z bogatym księgozbiorem oraz czytelnią multimedialną. Miłośnicy sportu mogą korzystać z doskonale wyposażonej siłowni. Dużym powodzeniem cieszy się działający na terenie szkoły bufet.
W szkole działa biblioteka z bogatym księgozbiorem oraz czytelnią multimedialną.
W XXIII LO działają następujące koła zainteresowań oraz koła przedmiotowe:
Teatralne, Koło Gazetki „SQAD”, SKS, Matematyczne. O dobre wyniki w sporcie walczą drużyny sportowe: Sekcja piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, Sekcja piłki koszykowej dziewcząt i chłopców, Sekcja piłki nożnej chłopców.
Nasze liceum bierze udział w kilku projektach międzynarodowych, współfinansowanych przez Unię Europejską. Do najważniejszych należy Współpraca z Europejskim Forum Młodzieży.
Uczniowie naszej szkoły współpracują ze szkołami UE i krajów stowarzyszonych przez Internet w ramach programu eTwinning.