Spis treści

 

Lata 2019-2023

Rok szkolny 2019/20 był rokiem szczególnym. W nasze szeregi przyjęliśmy ostatnich absolwentów gimnazjum i pierwszych absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Łącznie utworzyliśmy 13 klas pierwszych. Wymagało to wielkiego wysiłku organizacyjnego. Musieliśmy dostosować warunki lokalowe do dwa razy większej liczby uczniów. W tym celu wyremontowaliśmy pomieszczenia nad salą gimnastyczną i przenieśliśmy bibliotekę szkolną a z auli szkolnej utworzyliśmy dwie sale lekcyjne. Przyjęcie tak dużej liczby uczniów wiązało się również z koniecznością zatrudnienia nowych nauczycieli. Nasze grono powiększyło się o 23 pedagogów. Ten rok szkolny dobiegł końca w nietypowych warunkach -w warunkach nauki zdalnej z powodu epidemii. Było to wyzwanie dla wszystkich – dla uczniów i nauczycieli. Całe życie szkoły przeniosło się do Internetu a korytarze szkolne świeciły pustkami. Pisemne egzaminy maturalne odbywały się w reżimie sanitarnym a egzaminy ustne zostały odwołane.

Niemal cały rok szkolny 2020/21 to nauka zdalna. Zajęcia w tym trybie odbywały się od października do końca maja. Po 8 miesiącach izolacji wróciliśmy do szkoły, jaką znamy, z wielką radością.

Rok szkolny 2021/22 to powrót do normalnej pracy szkoły (jednakże jesienią i zimą, ze względu na epidemię, zajęcia odbywały się w trybie zwykłym i online). W lutym 2022 roku za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna. Do Polski przybyły miliony uchodźców. Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły bardzo zaangażowali się w pomoc potrzebującym. Do grona naszych uczniów przyjęliśmy także niewielką grupę uczniów ukraińskich. Otoczyliśmy opieką ich i ich rodziny.

Rok szkolny 2022/23 to rok powrotu do „normalności”. Szkoła pracowała w trybie stacjonarnym. Uczniowie brali udział w różnych aktywnościach: konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. W tym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy kilka konkursów i innych aktywności, dzięki którym uczniowie mogli rozwijać i prezentować swoje talenty, min.: konkurs geograficzno-krajoznawczy „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, konkurs interdyscyplinarny „W 80 minut dookoła świata”, „Wielki Test o Konstytucji 3 Maja”, „Dzień Talentów”. Nasi uczniowie po raz pierwszy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Liga Sprawiedliwości”, w konkursie „Szkoła Mistrzostwa Językowego”, po raz pierwszy zorganizowaliśmy w szkole Debatę Oxfordzką, gdzie uczniowie próbowali swoich sił w debatowaniu i walce na argumenty.

7 listopada 2022 roku zorganizowaliśmy uroczystość 75-lecia istnienia szkoły. Uroczystość ta powinna była odbyć się w 2021roku ale ze względów epidemicznych została przesunięta. Zaszczyciło nas swoją obecnością wielu znamienitych gości: zastępca burmistrza Dzielnicy Praga-Południe pani Bożena Przybyszewska, zastępca dyrektora Biura Edukacji pani Katarzyna Pienkowska, radni Dzielnicy Praga-Południe, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Praga-Południe pani Marzenna Adamiak, pani wizytator Ewa Kosińska-Przybytek, przedstawiciele związków zawodowych ZNP i NSSZ Solidarność z naszej dzielnicy, dyrektorzy szkół południowopraskich, dyrektor CLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie ze Śródmieścia, dyrektor szkoły podstawowej nr 400 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Wilanowa. Na uroczystość przybyli również byli dyrektorzy naszej szkoły – pani Grażyna Bakunowska i pani Małgorzata Karpezo, a także proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Wacława ks. Marek Uzdowski, byli pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Wacława. Następnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie pomnika patronki. Pomnik powstał z darowizn absolwentów. W prace nad realizacją tego przedsięwzięcia bardzo zaangażował się pan Stefan Antuszewicz – dziadek naszej uczennicy.

Podczas uroczystości złotą tarczą zostali odznaczeni wieloletni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni: Maria Rdzanek, Lidia Stafiej, Grażyna Sierzpowska, Jadwiga Pawłowska, Ewa Orłowska, Mariola Bujak, Maria Sińska, Dorota Sierpińska, Agnieszka Rogozińska, Roman Piórkowski, Henryk Orłowski, Gerard Stefaniak, Jan Gelo. Odznaczeni zostali również uczniowie wyróżniający się w nauce i sporcie: w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych – Krystian Myszkowski – uczeń klasy4 CG, w dziedzinie - nauk humanistycznych - Bartosz Borek – uczeń klasy 4ADM, w kategorii - języków obcych – Julia Mucha – uczennica klasy 4 CG, w kategorii - sport – Aleksandra Smater – uczennica klasy 4EF. Nagrody wręczono również laureatom dzielnicowych konkursów dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych o życiu i działalności naukowej Marii Skłodowskiej-Curie. Uroczystość uświetniły występy wokalne absolwentki naszej szkoły pani Moniki Pietrow oraz uczennic a także przedstawienie teatralne w wykonaniu naszych uczniów.

Opracowała mgr Edyta Całkowska