Spis treści


Dyrektor Liceum, Grażyna Bakunowska podziękowała władzom dzielnicy za inicjatywę budowy sali, tak bardzo potrzebnej szkole. Obiecała, że z nowego obiektu będą mogli korzystać nie tylko uczniowie.
Treść aktu erekcyjnego odczytała Bożena Manarczyk, absolwentka XXIII Liceum, a wszyscy zebrani złożyli podpisy.

Do wmurowania przygotowano również okolicznościowe pamiątki, gazetkę szkolną ze zdjęciem rady pedagogicznej, tarczę XXIII Liceum, stołeczny miesięcznik z artykułem o tegorocznych obchodach Święta Saskiej Kępy, a także informator i znaczek UEFA EURO 2012.

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, działamy zgodnie z duchem czasu.
Przez lata istnienia szkoły zmieniało się wiele - warunki lokalowe, obowiązujące ideologie, przeżyliśmy kilka reform systemu oświaty, wreszcie zmianę ustroju państwa.
Wiele pozostało jednak bez zmian - tradycje szkoły, jej hymn, rota ślubowania i cel - kształtowanie właściwych postaw społecznych, kształcenie i wychowywanie odpowiedzialnych, wartościowych ludzi, rozwijających swoje pasje oraz radzących sobie w zmieniającej się rzeczywistości. Takie jest credo XXIII LO im. Marii Skłodowskiej - Curie.
Opracowanie:
mgr Maria Szczepankowska