Spis treści


Nasza młodzież od zawsze bierze udział w różnych formach rozwijania postawy gotowości do pomocy najbardziej potrzebującym.
W kronikach z różnych okresów zachowały się dowody wielu działań społecznych uczniów XXIII LO.
W 1978 roku Środowisko Synów Pułku dziękowało np. za honorowe oddanie 800 ml krwi na rzecz banku krwi Centrum Zdrowia Dziecka. Akcje honorowego krwiodawstwa kontynuowane są w szkole poprzez uczestnictwo w akcji Wampiriada.
W roku 1979 uczniowie naszego Liceum otrzymali podziękowanie za udział w zbiórce pieniędzy na rzecz budowy CZD. Kwesty społeczne prowadzone są przez uczniów do dziś, np. podczas finału WOŚP czy akcji Góra Grosza. Inne wydarzenia o charakterze charytatywnym, w których bierze udział młodzież naszej szkoły to: Pola nadziei, Pomóż i Ty, Zdążyć z pomocą, Sprzątanie świata.
W 2010 roku uczniowie XXIII LO kibicowali zmaganiom sportowym podczas ogólnopolskiej olimpiady specjalnej.
W tym samym roku nasze liceum wzięło udział w światowej akcji sadzenia dębów pamięci. Przed Liceum posadzono dąb pamięci Stanisława Kazimierza Gąsiorowskiego, zamordowanego w Katyniu w 1940 roku.
To wydarzenie związane jest z cenną tradycją szkoły, jaką jest pielęgnowanie i rozwijanie patriotycznej postawy młodzieży oraz rozbudzania w uczniach współodpowiedzialności za spuściznę historyczną kraju.
W 1987 roku Liceum nadano tytuł Opiekuna Patrona Miejsc Pamięci Narodowej.
Od 1998 roku XXIII LO wydaje własną gazetkę szkolną. Od roku szkolnego 2010/2011 gazetka dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie liceum
Szkoła posiada swoje logo z wizerunkiem Patronki – Marii Skłodowskiej-Curie.
Każdy absolwent w dniu zakończenia nauki w liceum otrzymuje pamiątkowy znaczek- tarczę. Uczniowie wyróżniający się w nauce nagradzani są srebrnymi tarczami.
Tradycją XXIII LO stało się organizowanie od lat wewnątrzszkolnych konkursów recytatorskich i innych. W 2003 roku opiekun szkolnej biblioteki Pani Grażyna Sierzpowska zorganizowała Walentynowy wieczór poetycko – muzyczny pod nazwą „Miłość niejdno ma imię”. Od 2007 roku Pani Mariola Bujak - nauczyciel dyplomowany historii organizuje Dzielnicowe Konkursy Historyczne pt. „Drogi do niepodległości”, adresowane do młodzieży warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Konkurs w listopadzie 2007 roku „Pieśń ujdzie cało” rozgrywany był w II kategoriach: na wykonanie pieśni patriotycznej i napisanie pracy pisemnej na temat historii. Inne tego typu konkursy o tematyce historyczno- patriotycznej to chociażby: Cud nad Wisłą, Polskie Victorie, Nam zapomnieć nie wolno.

Nasi nauczyciele organizują wiele innych konkursów dzielnicowych, np. Mistrz Ortografii dla uczniów gimnazjów w 2012 r., dzięki którym młodzież rozwija swoje zainteresowania i prezentuje wiedzę. Są również dobrą promocją szkoły w dzielnicy.

W 2008 roku w Światowym Dniu Liczby PI odbyło się w naszej szkole wręczenie nagród w konkursie Tajemnice Ludolfiny – czyli liczba PI w oczach nie tylko matematyka. W konkursie organizowanym przez Panią mgr Małgorzatę Karpezo – nauczyciela dyplomowanego matematyki, wzięli udział uczniowie z dziesięciu warszawskich szkół. Prace były oceniane w kategoriach: praca plastyczna, praca literacka, prezentacja multimedialna. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.