Dyrektor XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

ogłasza konkurs historyczny „Powstanie Listopadowe...”

dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w dzielnicy Warszawa Praga–Południe i nie tylko.

Wszystkie informacje dostępne są po kliknięciu w link >>>