Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Praga Południe
ul. Grochowska 259A
04 -388 Warszawa    W 2010 roku nawiązaliśmy współpracę z ogniskiem praskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którym kierują pani Marzena Rutkowska i pan Sylwester Nowak. Od października 2011 roku pracę w ramach wolontariatu podjęła młodzież naszego liceum.
Wolontariuszki systematycznie pomagają dzieciom i młodzieży w nauce i odrabianiu lekcji. Aktywnie też nasza młodzież zaangażowała się w pomoc świąteczną, zbierając produkty żywnościowe, słodycze i inne rzeczy potrzebne do przygotowania paczek dla dzieci. Do akcji tej czynnie włączyli się rodzice naszych uczniów i nauczyciele.