Z wielkim smutkiem żegnamy zasłużoną nauczycielkę języka polskiego

oraz dyrektora naszego Liceum w latach 1966 – 1970

Panią mgr Zdzisławę Brzywczy

Osobę niezwykle ciepłą i serdeczną, obdarzoną wieloma talentami
i wrażliwością artystyczną.

Mimo wieloletniej choroby do końca zachowała optymizm i pogodę ducha.

Zapamiętamy ją jako wielkiego Przyjaciela młodzieży.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Społeczność XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Milanówku w piątek 1 czerwca 2018r. o godz. 12:00
w kościele pw. Św. Jadwigi, ul. T. Kościuszki 41

 roza