Nasze Liceum ubiega się o certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy w ramach projektu wspierania uczniów zdolnych "WARS i SAWA".

wars i sawa

 

Projekt WARS i SAWA na stronach Biura Edukacji.

swe czasy

Młodsze wspominam, które tu zostały…

Młodzież z klasy 1A i 1L wraz z wychowawcami prof. Mariolą Bujak i prof. Małgorzatą Rodak oraz prof. Barbarą Dąbrowską odwiedziła 3 marca Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie – muzeum biograficzne poświęcone Janowi Kochanowskiemu, które funkcjonuje w XIX wiecznym dworku rodziny Jabłonowskich, niemal w tym samym miejscu, gdzie stał dawny dwór Kochanowskich. W salach muzealnych uczniowie poznali kolejne etapy życia mistrza Jana: edukację, pobyt na dworze królewskim, okres czarnoleski oraz działalność publiczną.

czarnolas3

W niedzielę 23 lutego 2020 roku uczniowie naszego Liceum wraz z opiekunami wzięli udział w uroczystości obchodów 189 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską. 

Poczet sztandarowy wraz z innymi uczestnikami przemaszerował spod Kopca Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Alei Chwały (ul. Chełmżyńska/ul. Traczy)  pod  pomnik Bitwy Grochowskiej 1831 r. na Olszynce Grochowskiej przy ul. Szerokiej w Warszawie. Oddano hołd bohaterom, miały miejsce przemówienia i składanie wieńców.

Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…

Z inicjatywy prof. Marioli Bujak, w dniu 3.02.2020 roku  uczniowie kl.1K i 1L wraz z opiekunami uczestniczyli w warsztatach historycznych prowadzonych przez pracownika Działu Edukacji Muzeum Auschwitz - panią Katarzynę Odrzywołek. Młodzież z wielkim zainteresowaniem śledziła losy więźniów Auschwitz-Birkenau.

liczba pi

Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Liczby π,

w kategorii praca plastyczna, tematycznie związana z liczbą π.

  • Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę własnego autorstwa.
  • Powinna być ona podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą, nazwą szkoły i nazwiskiem opiekuna.
  • Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na udział ucznia w konkursie i ewentualna zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia.
  • Jury będzie oceniało oryginalność prac oraz pomysłowe nawiązanie do tematu konkursu. Powinny mieć one charakter twórczy.
  • Prace należy oddać do dnia 6 marca 2020r. (piątek) swojemu nauczycielowi matematyki lub w sekretariacie szkoły.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na terenie naszego liceum w dniu 13 marca 2020r. (piątek)

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają nauczyciele matematyki.

Zapraszamy!