W dniach 12.09. - 19.09.2008 odbyła się pierwsza część wymiany uczniowskiej ze szkołą Albert Schweitzer Gymnasium z Laichingen.

12.09. o godzinie 16.55 powitaliśmy na lotnisku grupę 11 uczniów wraz z 2 opiekunami. Staraliśmy się przez cały czas ich pobytu w Polsce pokazać im ciekawe i ważne miejsca.

W sobotę 13.09 pojechaliśmy na całodniową wycieczkę do Grabarki, Hajnówki i Białowieży. Podczas wycieczki zwiedziliśmy cerkiew w Hajnówce, muzeum oraz rezerwat zwierząt w Białowieży.

W niedzielę 14.09. młodzież niemiecka zwiedzała Muzeum Powstania Warszawskiego. Pozostałą część dnia spędziła w rodzinach swoich polskich gospodarzy.

Poniedziałek 15.09. rozpoczęliśmy uczestnictwem w zajęciach szkolnych.

O godzinie 9.40 uczestnicy wymiany spotkali się z Panią Grażyną Bakunowską - dyrektor naszej szkoły. Po spotkaniu pojechaliśmy do Wilanowa, gdzie zwiedziliśmy pałac i ogrody pałacowe.

We wtorek 16.09. zwiedzaliśmy Sejm, Łazienki Królewskie, oraz podziwialiśmy panoramę miasta z tarasu widokowego PKiN.

W środę 1 7.09. pojechaliśmy na wycieczkę do Lublina. Głównym punktem było zwiedzanie Muzeum na Majdanku. W dalszej części wycieczki zwiedzaliśmy katedrę, aptekę-muzeum oraz Starówkę.

W czwartek 18.09 uczniowie polscy i niemieccy uczestniczyli w zajęciach szkolnych. O godzinie 9.40 pojechaliśmy na Stare Miasto, gdzie zwiedziliśmy min.: Kościół Świętego Krzyża, Kościół Świętej Anny, Stary i Nowy Rynek, byliśmy pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, Bohaterów Getta, na Umschlagplatz.

W piątek przedpołudniem pracowaliśmy jak co roku nad projektami. Po południu grupa niemiecka odleciała do Stuttgartu.