Informujemy, że kontynuujemy w roku szkolnym 2020/2021 współpracę z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W grudniu i styczniu dla uczniów naszej szkoły zostaną zorganizowane zajęcia online z literaturoznawstwa. Prowadzone będą przez wykładowców i doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka zajęć obejmie m.in. średniowieczną pieśń rycerską, tajemnicę późnej twórczości Juliusza Słowackiego czy co o polskich romantykach mówi ich gust artystyczny? Liczymy na wzajemne inspiracje i owocne dyskusje w ramach lekcji.