Z przyjemnością informujemy, że w szkole będzie realizowany projekt pt. "Szkoła mistrzostwa językowego", w którym wezmą udział wybrane klasy.
 
Celami projektu są: skuteczne wspieranie edukacji polonistycznej (zwłaszcza w dobie nauczania zdalnego), przybliżanie młodzieży metody pracy akademickiej oraz wskazywanie, w jaki sposób kompetencje polonistyczne mogą być przydatne na rynku pracy.
W ramach projektu młodzież i nauczyciele będą mogli skorzystać z: wykładów mistrzowskich prowadzonych przez znakomitych przedstawicieli współczesnej myśli językoznawczej, warsztatów praktycznych oraz pracy projektowej.
Wszystkie działania projektowe będą toczyły się online od grudnia 2020 r. do maja 2021 r