Konferencja Transplantacje - dar życia. Jestem na tak.

W dniu 25 listopada 2019 roku, odbyła się w naszej szkole konferencja dotycząca transplantacji. Została ona została zorganizowana przez nauczycielkę biologii panią Justynę Knotek, we współpracy z MSCDN (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciela). Spotkanie prowadzone było przez dwie osoby. Pani Ewa Pyłka-Gutowska, koordynatorka ds. projektów przyrodniczych MSCDN, wprowadziła młodzież w tematykę Transplantacji, oraz przedstawiła cel i program spotkania. Pan doktor Krzysztof Zając, koordynator ds. transplantacji Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opowiedział na czym polegają i jak się wykonuje przeszczepy narządów. Omówione zostały także przepisy prawne dotyczące transplantacji, potrzeby i możliwości przeszczepiania narządów oraz to, jak wygląda życie po przeszczepie. Zwrócono również uwagę na bariery, jakie napotykają lekarze i pacjenci oczekujący na dawcę narządów. Pod koniec był czas na zadawanie pytań. 

Konferencja była świetnym utrwaleniem i rozszerzeniem wiedzy dla uczniów, którzy będą zdawać na maturze biologię.