UWAGA
Listy zakwalifikowanych do przyjęcia do XXIII LO opublikowane będą 12 sierpnia o godz. 12:00 i można je będzie sprawdzić:
  1. w Systemie rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata,
  2. na listach w szkole,
  3. pod poniższymi linkami:

klasa 1A

klasa 1B

klasa 1C

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do klasy pierwszej potwierdzają wolę podjęcia nauki w XXIII LO poprzez złożenie następujących dokumentów:
  1. oryginał ukończenia szkoły podstawowej,
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  3. karta zdrowia (ze szkoły podstawowej),
  4. 3 zdjęcia legitymacyjne.
W/w dokumenty przyjmowane będą w terminie 13-18 sierpnia w godz. 8:00 - 15:00.

Drodzy uczniowie!

W tym roku szkolnym nie będzie uroczystego zakończenia. Odbędą się tylko spotkania z wychowawcą, podczas których rozdane zostaną świadectwa i nagrody.

Uroczystości będą na małej i dużej sali gimnastycznej:

9.00 - duża sala: 2a, 2b, 2c
mała hala 1m
10.00 duża hala: 1h, 1i, 1j
mała hala 1k
11.00 duża hala: 1e, 1f, 1g
mała hala 1L
12.00 duża hala 1a, 1b, 1d
mała hala 1c

Wewnątrz kwarantannowy song

" Zaproszenie na konsultacje"

Już za chwileczkę, już za momencik

tym co potrzeba i mają chęci

spotkanie w szkole w "realu" jest.

W roku szkolnym 2019/2020 młodzież naszego liceum uczestniczyła w projekcie eTwinning w języku niemieckim.

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami podjętymi przez Nich w ramach realizacji tego projektu.

eTwinning 2020

Podkategorie