Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

linia4

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez Dyrektora szkoły, zaopiniowana pozytywnie przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski:

  • 13.10.2023 r. – Dzień Nauczyciela

  • 02 maja 2024r. - czwartek

  • 6, 7, 8, 9,10 i 13 maja 2024 r. - matury pisemne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego p. podst. i p. rozsz.

  • 31 maja 2024 r.– piątek po Bożym Ciele

linia4

I półrocze: 01 września 2023 r. - 12 stycznia 2024 r. 

II półrocze: 13 stycznia 2024 r. - 21 czerwca 2024 r.

linia4

Kalendarium

 

04 września 2023 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

14 października 2023r.

Dzień Edukacji Narodowej

01  listopada 2023 r. 

Wszystkich Świętych                               

11 listopada 2023 r.

Święto Niepodległości

23 grudnia 2023 – 1 stycznia  2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

06 stycznia 2024 r.

Święto Trzech Króli

12 stycznia 2024 r.

koniec I półrocza (wystawianie ocen)

15.01 -28.01.2024 r.

Ferie zimowe

28.03 – 02.04.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia 2024 r.

Wystawianie ocen rocznych uczniom klas maturalnych

26 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

01 maja 2024 r.

Święto Pracy

03 maja 2024r.

Święto Konstytucji 3 Maja

06 maja  -  23 maja 2024 r. 

Egzamin maturalny

30 maja 2024 r. 

Boże Ciało                                           

21 czerwca 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca –  1 września 2024 r.

Ferie letnie

 
 
 

Szanowni Państwo, w najbliższą środę 13.09. odbędą się zebrania z rodzicami:
- 17.30 rodzice uczniów klas I - spotkanie na hali z dyrektorem, od 18.00 spotkanie z wychowawcą
- 18.00 - rodzice uczniów klas IV - spotkanie na hali z dyrektorem (procedury maturalne), potem od 18.30 z wychowawcą
- 18.00 - rodzice uczniów klas II i III -spotkanie z wychowawcą

Po zebraniach klasowych - około godziny 19.00-19.30 na hali odbędzie się zebranie Rady Rodziców. W tym samym czasie będzie również zebranie Komitetu Studniówkowego.

Szanowni Kandydaci,

przypominamy, że po zakwalifikowaniu do przyjęcia należy dostarczyć w terminie
od 21 lipca od godz. 12.00 do 26 lipca do godz. 15:00

1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

2) oryginał zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

3) kwestionariusz kandydata (druk szkolny)

4) oświadczenie potwierdzenia woli nauki (druk szkolny)

5) życzenie uczęszczania na religię/etykę lub religię i etykę (druk szkolny)

6) 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem

7) kartę zdrowia

Poniżej znajdują się druki dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

1) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (jest w nim zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia) pdf

 
W przypadku rekrutacji uzupełniającej prosimy dostarczyć także:

Drodzy uczniowie!

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 w poniedziałek, 4 września o godz. 10.00

Podkategorie