Krótki opis projektu:

• Zajęcia: pisanie listów, opisywanie obrazków, wymiana poglądów na różnorodne tematy
• Przedmioty: języki obce - angielski
• Wiek uczniów: 15 – 17 lat
• Proponowane narzędzia pracy: PowerPoint, wideo, zdjęcia, obrazy, Twinspace, etc.
• Cele: Ćwiczenie używania języka angielskiego w komunikacji, poprawienie zrozumienia i wyrażania się w języku angielskim, rozwijanie wiedzy o kulturze kraju partnerskiego.
Etap I
• Umieszczenie zdjęcia uczniów biorących udział w projekcie oraz listów przedstawiających partnerów oraz ich wygląd (próba dopasowania opisów do osób na zdjęciu)
Etap II
• Utworzenie prezentacji PowerPoint na temat stylu życia uczniów z obu krajów.

Krótki opis:

Projekt poświęcony Marie Skłodowskiej-Curie, jej życiu i pracy.

Cele:

Współpraca francusko-polska mająca na celu poszerzenie wiedzy o postaci wielkiej uczonej wśród uczniów obu szkół.


Działania:

Uczniowie każdej ze szkół przygotują plakaty dotyczące różnych tematów związanych z Marią Skłodowską-Curie i umieszczą ich zdjęcia na platformie Twinspace. Dodatkowo uczniowie przygotują pytania do swoich plakatów. Partnerskie szkoły zorganizują wystawę plakatów w tym samym okresie a następnie przeprowadzą konkurs wśród pozostałych uczniów.

Języki komunikacji:

polski, angielski, francuski


Oczekiwane rezultaty:

Lepsza znajomość faktów dotyczących życia i pracy Marii Skłodowskiej-Curie. Nawiązana współpraca pomiędzy uczniami francuskimi i polskimi.

eTwinning - Współpraca szkół Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych przez Internet

Nasi partnerzy:
Gimnazija Velika Gorica - Velika Gorica, Chorwacja

Nasz projekt

"English through Culture and Culture through English"
Projekt rozpoczniemy wymianą informacji o szkołach i uczestnikach projektu. Następnie każdy z partnerów przygotuje listę wybitnych przedstawicieli kultury w swoim kraju z różnych dziedzin: literatury, sztuki, filmu, muzyki i nauki. Będziemy prezentować ich sylwetki, ich prace, przygotowywać quizy dla siebie nawzajem, a także prezentacje w PowerPoincie

Nasze cele:

  • poznać i zaprzyjaźnić się z rówieśnikami z innych krajów europejskich
  • poznać i docenić kulturę naszych krajów
  • doskonalić posługiwanie się językiem angielskim
  • doskonalić umiejętności posługiwania się Internetem

Projekt został zaakceptowany i zarejestrowany przez Międzynarodowe Centrum eTwinningu z siedzibą w Brukseli. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły. Pierwsze działania podejmiemy w styczniu. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do Hanny Banach - nauczycielki języka angielskiego.

Opracowała
Hanna Banach