eTwinning - Współpraca szkół Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych przez Internet

Nasi partnerzy:
Gimnazija Velika Gorica - Velika Gorica, Chorwacja

Nasz projekt

"English through Culture and Culture through English"
Projekt rozpoczniemy wymianą informacji o szkołach i uczestnikach projektu. Następnie każdy z partnerów przygotuje listę wybitnych przedstawicieli kultury w swoim kraju z różnych dziedzin: literatury, sztuki, filmu, muzyki i nauki. Będziemy prezentować ich sylwetki, ich prace, przygotowywać quizy dla siebie nawzajem, a także prezentacje w PowerPoincie

Nasze cele:

  • poznać i zaprzyjaźnić się z rówieśnikami z innych krajów europejskich
  • poznać i docenić kulturę naszych krajów
  • doskonalić posługiwanie się językiem angielskim
  • doskonalić umiejętności posługiwania się Internetem

Projekt został zaakceptowany i zarejestrowany przez Międzynarodowe Centrum eTwinningu z siedzibą w Brukseli. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły. Pierwsze działania podejmiemy w styczniu. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do Hanny Banach - nauczycielki języka angielskiego.

Opracowała
Hanna Banach