„Szczęście sprzyja przygotowanym umysłom”
Maria Skłodowska - Curie

W 155. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej – Curie, 7 listopada 2022, nasza Szkoła obchodziła uroczystość 75 – lecia istnienia i 50. rocznicę nadania imienia Patronki oraz przekazania sztandaru.
Uroczystości rozpoczęły się od uczestnictwa młodzieży i nauczycieli w dziękczynnej Mszy Świętej za zmarłych i obecnych Nauczycieli i Uczniów, odprawionej w Kościele św. Wacława przy ul. Korkowej przez ks. proboszcza Marka Uzdowskiego.
Następnie o godz. 12.00 przed budynkiem szkoły, w obecności zgromadzonych - młodzieży, nauczycieli, pracowników i zaproszonych Gości, przy asyście pocztów sztandarowych odbyła się ceremonia odsłonięcia postumentu Patronki Szkoły – Marii Skłodowskiej – Curie, wielkiej polskiej uczonej.

Ceremonii odsłonięcia dokonali:

pani Bożena Przybyszewska – wiceburmistrz dzielnicy Praga Południe,

pani Edyta Całkowska – obecna dyrektor szkoły,

pani Grażyna Bakunowska – dyrektor szkoły w latach 1996 – 2013, z której inspiracji pomnik powstał oraz

pani Oliwia Kosmal – przewodnicząca Rady Rodziców i jednocześnie absolwentka naszego liceum.

 4M5A5041


Po uroczystym przecięciu wstęgi, ks. Robert Hodyna poświęcił pomnik, a następnie delegacja w składzie - p. Renata Kwiatkowska – Olszewska – nauczycielka i absolwentka, p. Dorota Sierpińska – kierownik administracyjny oraz Szymon Kolanicki – uczeń, w imieniu społeczności szkolnej, złożyła kwiaty.
Kolejna część uroczystości odbyła się w budynku szkolnym – na hali. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, pani dyrektor – Edyta Całkowska powitała Gości – przedstawicieli władz miejskich i gminnych, przedstawiciela Kuratorium i innych instytucji społecznych i kulturalnych oraz dyrektorów szkół a także wszystkich zgromadzonych, w tym laureatów konkursu o Marii Skłodowskiej – Curie. Po powitaniu znalazła się chwila aby przywołać pamięć o tych, których nie ma już wśród nas.


Następnie głos zabrali Goście – p. Katarzyna Pienkowska – z-ca dyrektora Biura Edukacji, która także odczytała list prezydenta m.st. Warszawy - Rafała Trzaskowskiego, pani Ewa Kosińska – Przybytek, która zabrała głos w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty, p. Bożena Przybyszewska – wiceburmistrz dzielnicy Praga Południe, p. Bożena Manarczyk – wiceprzewodnicząca Rady dzielnicy Praga Południe, ale także absolwentka naszego liceum oraz przedstawiciele związków zawodowych – p. Teresa Wiśniewska – wiceprezes ZNP i p. Jerzy Smoliński – przewodniczący KM 387 NSZZ „Solidarność”, a także byłe panie dyrektor – Grażyna Bakunowska i Małgorzata Karpezo oraz prezes TPW Oddział Powiśle – p. Elżbieta Wolffgram.
Po przemówieniach i gratulacjach, pani Ewa Orłowska – nauczycielka i absolwentka naszego Liceum krótko przedstawiła jego historię.

Przygotowaniom do jubileuszu towarzyszyło wiele przedsięwzięć. Kolejnym punktem było wręczenie nagród dla zwycięzców w konkursie dzielnicowym - plastycznym i wiedzy o naszej Patronce.
Laureatami zostali:

W kategorii konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej – Curie – szkoły podstawowe:
I miejsce -  Maja Szczepańska ze szkoły Podstawowej nr 128
II miejsce -  Helena Płożańska ze szkoły Podstawowej nr 86
III miejsce -  Zuzanna Skalska ze szkoły Podstawowej nr 255 

W kategorii konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej – Curie – szkoły średnie:
I miejsce -  Zuzanna Szałas z IV Liceum im. Adama Mickiewicza
II miejsce -  Kamila Zając  z XXIII Liceum im. Marii Skłodowskiej –Curie
III miejsce - Julia Jachacz z IV Liceum im. Adama Mickiewicza

KONKURS PLASTYCZNY
W konkursie plastycznym ,, Portret Marii Skłodowskiej – Curie”:
I miejsce Antonina Marchenko ze szkoły Podstawowej nr 312
II miejsce Gayane Nahapatyan  ze szkoły Podstawowej nr 246
III miejsce Marika Binkowska ze szkoły Podstawowej nr 140

wyróżnienia otrzymały :
Helena Pogodowska i Zuzanna Paciorek ze szkoły Podstawowej nr 246
Konkurs został przeprowadzony przez p. Renatę Kwiatkowską – Olszewską i p. Małgorzatę Adamczyk.

W szkolnym konkursie wiedzy o Polsce – rozpisanym przez p. Gerarda Stefaniaka- nagrodę otrzymał
uczeń klasy 4cg - Krystian Myszkowski.

Z racji jubileuszu – 75 –lecia szkoły ustanowiono także specjalne odznaczenia – Złote Tarcze Skłodowskiej.
Takie tarcze zostały przyznane uczniom wyróżniającym się w różnych dziedzinach naukowych.
Po raz pierwszy zostali nimi uhonorowani w różnych kategoriach: Julia Mucha - języki obce, Aleksandra Smater - sport, Bartosz Borek - nauki humanistyczne i Krystian Myszkowski - nauki matematyczno - przyrodnicze.
Nauczyciele i pracownicy, którzy przepracowali ponad 20 lat w naszym liceum otrzymali specjalne podziękowania i zostali uroczyście odznaczeni. Takich osób było 13.

4M5A5169
Apel został uświetniony występami naszych obecnych i byłych uczennic – p. Moniki Ceglińskiej, Ewy Hertmanowskiej, Oliwii Węclewskiej oraz Natalii Zdunek.
Na zakończenie obejrzeliśmy w wykonaniu uczniów naszego liceum spektakl o Patronce, przygotowany pod kierunkiem p. Małgorzaty Laszeckiej . Zostało w nim uwiecznione przesłanie
„Szczęście sprzyja przygotowanym umysłom”, które powinno stać się naszym mottem.

Po apelu goście, nauczyciele oraz uczniowie zostali zaproszeni na jubileuszowy tort i poczęstunek.
Gości poproszono o pamiątkowe wpisy do księgi jubileuszowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć z tej uroczystości.