W ramach realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych WARS i SAWA rozpoczęliśmy pracę z projektem indywidualni.pl.

Projekt umożliwia rozpoznanie potrzeb, mocnych stron oraz predyspozycji zawodowych uczniów za pomocą testów on-line, a także proponuje skuteczne metody i techniki efektywnego uczenia się i nauczania oraz karty pracy.

Teraz będziemy w stanie szybko i wiarygodnie rozpoznać potencjał i mocne strony każdego ucznia, a pozyskana wiedza zostanie uwzględniona na zajęciach lekcyjnych.

Jak przebiega realizacja projektu?

indywidualni

Więcej informacji o programie:  https://youtu.be/Dse6sOqRJME